เพลง ปันรัก "ด้วยสองมือเรา"

ขับร้องโดย : นักแสดง ช่อง 7HD

ความเป็นมาโครงการ “7สี ปันรัก ให้โลก”

ปัจจุบันเราต้องเผชิญหน้ากับปัญหาภาวะโลกร้อน สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จึงถือโอกาสอันดี เนื่องใน วันที่ 5 มิถุนายน 2551 ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนโดยเปิดตัวโครงการ “7 สี ปันรักให้โลก” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงสภาพปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น กระตุ้นให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษา ภายใต้แนวทาง “4 รักษ์” ได้แก่ รักษ์น้ำ รักษ์ต้นไม้ รักษ์อากาศ และ รักษ์พลังงาน ผสานกับการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเชื่อว่าหากร่วมมือกันคนละไม้ละมือ จะสามารถรักษาโลก รักษาชีวิต รักษาครอบครัว ของเรา รวมถึงทุกๆ ชีวิตบนโลกไว้ได้ ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดโครงการ “รักษ์โลก รักษ์ชีวิต” หรือ “SAVE WORLD SAVE LIFE”

“10 ปี 7 สี ปันรักให้โลก”

โครงการ 7.สี ปันรักให้โลก เริ่มดำเนินโครงการครั้งแรกเมื่อวันที่.5.มิถุนายน.2551(วันสิ่งแวดล้อมโลก) ดังนั้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 จึงเป็นวันที่โครงการฯ ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ครบ 10 ปี 
ตลอดระยะเวลา 10 ปี โครงการฯ มุ่งเน้นการเชิญชวนให้ทุกคนรวมพลัง และร่วมมือกันทำกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ขยายผลสู่สังคมและชุมชน ปลูกฝังความรู้เรื่องภาวะโลกร้อนให้แก่เด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่ พร้อมเปิดโอกาสให้สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับโครงการฯ และหน่วยงานพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกคนเริ่มลงมือลดภาวะโลกร้อนจากตัวเราเอง และคนใกล้ตัว

ปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลก ต้นเหตุของปัญหา
ที่แท้จริงล้วนเกิดขึ้นจากมนุษย์ การลดปัญหาภาวะโลกร้อน จึงเป็นภาระหน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน 
ในปี 2559 กรมป่าไม้ ได้ปฏิบัติการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวน โครงการฯ จึงรณรงค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมกับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงกับเขตป่าสงวน ด้วยการสนับสนุนการปลูกป่า ณ พื้นที่ป่าต้นน้ำ ในกิจกรรม “ปันรัก คืนผืน ป่าสู่ผืนดิน” ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ โดยใช้สัญลักษณ์รูปมือสีฟ้า และสีเขียว แทนการร่วมมือร่วมใจในการรักษาผืนป่า และผืนน้ำต้นน้ำ จึงเป็นที่มาของ สีประจำโครงการ 7 สี ปันรักให้โลก คือ สีฟ้า แทนผืนน้ำและสีเขียว แทนผืนป่า

PRESENTER

แบงค์

อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์

โดนัท

ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์

แชป

วรากร ศวัสกร

ยูโร

ยศวรรธน์ ทะวาปี

เกรท

สพล อัศวมั่นคง

พิม

พิมประภา ตั้งประภาพร

โบว์

เมลดา สุศรี

มุกดา

มุกดา นรินทร์รักษ์

ชิงชิง

คริษฐา สังสะโอภาส

พระพาย

รมิดา ธีรพัฒน์

NEWS & ACTIVITY

พรีเซนเตอร์ในโครงการ 7 สี ปันรักให้โลก เดินสายพบปะพี่ๆสื่อมวลชน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

และในวันนี้ ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน พรีเซนเตอร์โครงการ 7 สี ปันรักให้โลก ก็เดินสายมอบต้นไม้ให้กับพี่

05.06.2018

โบว์-เกรท-แชป นำทีม 10 พรีเซนเตอร์ในโครงการ 7 สี ปันรักให้โลก ถ่ายทำ MV ปันรัก ด้วยสองมือเรา

มาดูเบื้องหลังมิวสิควิดีโอเพลง ปันรัก "ด้วยสองมือเรา" จากผลงานของ 10 พรีเซนเตอร์ ในโครงการ 7 สี ปันรักให้โลก 10 ปี

05.06.2018