พัชราภา ไชยเชื้อ
พัชราภา ไชยเชื้อ

อั้ม

พัชราภา ไชยเชื้อ

@aum_patchrapa

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ความสามารถพิเศษ : อิเล็กโทน

ผลงานละคร