พัชราภา ไชยเชื้อ
พัชราภา ไชยเชื้อ

อั้ม

พัชราภา ไชยเชื้อ

@aum_patchrapa

ชื่อ นามสกุล : พัชราภา ไชยเชื้อ

ส่วนสุง : 168 ซม.

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานละคร