ใบแจ้งค่าไฟฟ้า ต่างกับ ใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าค้างชำระ อย่างไร

View icon 435
วันที่ 20 มี.ค. 2567
แชร์

ใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี รูปแบบใหม่  ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับตามรอบการใช้ไฟฟ้า โดยมีระยะเวลาในการชำระเงินตามวันที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า 10 วัน

ใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าค้างชำระ  เป็นการแจ้งเตือนกรณีมีค่าไฟฟ้าค้างชำระ จะจัดส่งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าหลังจากวันครบกำหนดในใบแจ้งค่าไฟฟ้า มีกำหนดชำระเงิน 7 วัน

หากพบข้อสงสัย ให้ติดต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center