ธันวา สุริยจักร
ธันวา สุริยจักร

ธันวา

ธันวา สุริยจักร

@thanwa_than

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงาน : ดอกหญ้าในพายุ / คุณหนูเรือนเล็ก / หลงเงาจันทร์  

ผลงานละคร