หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดพื้นที่ “Life Space” แห่งใหม่ ยกระดับเป็นห้องสมุดต้นแบบ Library of Life ณ ชั้นใต้ดิน 2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

View icon 515
วันที่ 12 เม.ย. 2567
แชร์

วันที่ 10 เมษายน 2567 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีเปิดพื้นที่ Life Space อย่างเป็นทางการ ณ ชั้นใต้ดิน 2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติ จากรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยกระดับการดำเนินงานสู่การเป็น “Library of Life” หรือ ห้องสมุดเพื่อชีวิตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การวิจัย นวัตกรรม และทักษะอนาคตแก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม การปรับปรุงพื้นที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ชั้นใต้ดิน 2 แห่งนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กร สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยการพัฒนาพื้นที่แนวใหม่ภายในห้องสมุดให้สอดรับกับการเรียนรู้ตลอด ชีวิต ภายใต้แนวคิด “Life Space” ที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และความต้องก าร ณ ขณะนั้น

การพัฒนาพื้นที่แนวใหม่ครั้งนี้ จะทำให้ Life Spaceกลายเป็นหมุดหมายแห่งใหม่ของคนทุกช่วงวัย โดยหอสมุดฯ ได้จัดสรรพื้นที่ให้มีคุณลักษณะและการใช้งานที่แตกต่าง เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม Generation Z ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการหลักของห้องสมุด ประกอบด้วย 4 โซนสำคัญคือ

1. Co-Working Space พื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกัน ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก และการจัดการพื้นที่ ที่รองรับการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการปรึกษาหารือ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
2. Learning Space พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ทั้งแบบส่วนบุคคลและแบบกลุ่ม ที่มุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงหรือสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการใช้ทรัพยากร ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของห้องสมุด
3. Inspiration Space พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจที่เอื้อต่อการจุดประกายกระบวนการสร้างสรรค์ สิ่งต่าง ๆ อาทินวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานศิลปะ หรือแม้กระทั่ง “จินตนาการภาพแห่งความสำเร็จ” ที่ต้องอาศัย การลงมือปฏิบัติ เพื่อไปสู่ความสำเร็จต่อไป
4. Performative Space พื้นที่แสดงความสามารถ ที่ผู้คนสามารถมาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ มีความโดดเด่น คือ พลวัตในการปรับใช้งานตามความเหมาะสมของผู้ใช้บริการ

ด้วยศักยภาพการรองรับผู้ใช้บริการได้ถึง 500 ที่นั่ง หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงมั่นใจว่าพื้นที่ Life Space แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ร่วม กัน ภายใต้สิ่งอำนวยความสะดวก บรรยากาศที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นมิตร และปลอดภัย โดยพร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เป็นต้นไป


66190fc5912871.76664432.jpg

66190fc5bd1b84.22008237.jpg

66190fc5e16451.79684717.jpg

66190fc614e158.11813582.jpg