ตารางออกอากาศ

เลือกวันที่ :
เวลา
รายการ
04:45 น.
รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น
05:10 น.
เช้า - ข่าว 7 สี / ข่าวผู้เยาว์
06:00 น.
รายการ เช้านี้...ที่หมอชิต
07:30 น.
รายการ คันปาก
08:16 น.
รายการ เด็ดเศรษฐกิจ
08:29 น.
รายการ บอกเล่าเก้าสิบ
08:30 น.
หนังรอบเช้า ภ.ฝรั่ง มหากาฬพรีเดเตอร์ (PREDATORS)
10:26 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
10:28 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
10:30 น.
รายการ ห้องข่าว 7 สี
11:30 น.
ข่าวภาคเที่ยง
12:26 น.
รายการ สปอร์ตแฟน
12:48 น.
รายการ เที่ยงบันเทิง
13:00 น.
ละคร ตะวันทอแสง
14:58 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
15:00 น.
รายการ เด็ดข่าวเด่น
15:30 น.
รายการ ตลบหลังตลาด
16:00 น.
รายการ กระจกหกด้าน
16:15 น.
รายการ บ้านของเรา
16:59 น.
รายการ ไทยธำรง
17:00 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1
17:59 น.
รายการ เคล็ดลับทีมชาติ
18:00 น.
รายการ เดินหน้าประเทศไทย
18:15 น.
ละคร คู่หูคู่เฮี้ยน
18:45 น.
ละคร ลูกผู้ชายหัวใจเข้ม
19:55 น.
รายการ เส้นทางบันเทิง
20:00 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2
20:35 น.
ละคร ปีกมงกุฎ
22:49 น.
รายการ ชิดจอ..รอดู
22:50 น.
รายการ ประเด็นเด็ด 7 สี
23:20 น.
รายการ จันทร์พันดาว
00:22 น.
ข่าวเด็ดภาคดึก
00:25 น.
รายการ กระบี่มือหนึ่ง
01:27 น.
ข่าวภาคดึก
01:30 น.
รายการ เจาะ เกาะติด
02:00 น.
เด็ดข่าวดึก
02:15 น.
ภ.เกาหลีชุด SECRET GARDEN เสกฉันให้เป็นเธอ (SECRET GARDEN)
03:15 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
03:20 น.
รายการ คันปาก (RERUN)
03:50 น.
ภ.จีนชุด เปาบุ้นจิ้น ยอดคนคู่คุณธรรม (INVINCIBLE KNIGHTS ERRANT)
เวลา
รายการ
04:35 น.
รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น
05:00 น.
เช้า - ข่าว 7 สี / ข่าวผู้เยาว์
06:00 น.
รายการ เช้านี้...ที่หมอชิต
07:30 น.
รายการ คันปาก
08:16 น.
เด็ดเศรษฐกิจ
08:29 น.
รายการ บอกเล่าเก้าสิบ
08:30 น.
หนังรอบเช้า เสนอ ภ.ไทย โปรดทราบ...คิดถึงมาก
10:26 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
10:28 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
10:30 น.
ห้องข่าว 7 สี
11:30 น.
ข่าวภาคเที่ยง
12:26 น.
รายการ สปอร์ตแฟน
12:48 น.
รายการ เที่ยงบันเทิง
13:00 น.
ละคร ตะวันทอแสง
14:58 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
15:00 น.
เด็ดข่าวเด่น
15:30 น.
รายการ ตลบหลังตลาด
16:00 น.
รายการ กระจกหกด้าน
16:15 น.
รายการ เกมเด็ด ๗ กระดาน
16:59 น.
รายการ ครอบครัวสมุนไพร
17:00 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1
17:59 น.
รายการ บันทึกสีเขียว
18:00 น.
รายการ เดินหน้าประเทศไทย
18:20 น.
คสช.ถ่ายทอดสด พิธีเปิด "มหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ"
19:10 น.
ละคร คู่หูคู่เฮี้ยน
19:40 น.
เส้นทางบันเทิง
19:45 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2
20:20 น.
ละคร ปีกมงกุฎ (ตอนจบ)
22:29 น.
รายการ ชิดจอ..รอดู
22:30 น.
รายการ กิ๊กดู๋สงครามเพลง...เงินล้าน Season 4
00:12 น.
ข่าวเด็ดภาคดึก
00:15 น.
รายการ T-Tech
00:45 น.
รายการ เจาะสนาม@MIDNIGHT
01:15 น.
รายการ เจาะ เกาะติด
01:45 น.
ภาพยนตร์ สารคดีชุด "เปิดโลกอัศจรรย์" (PLANET EARTH)
02:10 น.
เด็ดข่าวดึก
02:20 น.
ภาพยนตร์เกาหลีชุด "SECERT GARDEN เสกฉันให้เป็นเธอ" (SECERT GARDEN)
03:20 น.
รายการ คันปาก (RERUN)
03:50 น.
ภาพยนตร์จีนชุด "เปาบุ้นจิ้น ยอดคนคู่คุณธรรม" (INVINCIBLE KNIGHTS ERRANT) (ตอนแรก)
เวลา
รายการ
04:35 น.
รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น
05:00 น.
เช้า - ข่าว 7 สี/ข่าวผู้เยาว์
06:00 น.
รายการ เช้านี้...ที่หมอชิต
07:30 น.
รายการ คันปาก
08:16 น.
รายการ เด็ดเศรษฐกิจ
08:29 น.
รายการ บอกเล่าเก้าสิบ
08:30 น.
หนังรอบเช้า เสนอ ภ.ฝรั่งชุด “เหยื่อนรกออนไลน์” (TRUST)
10:26 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
10:28 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
10:30 น.
รายการ ห้องข่าว 7 สี
11:30 น.
ข่าวภาคเที่ยง
12:26 น.
รายการ สปอร์ตแฟน
12:48 น.
รายการ เที่ยงบันเทิง
13:00 น.
ละคร ตะวันทอแสง
14:58 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
15:00 น.
เด็ดข่าวเด่น
15:30 น.
รายการ ตลบหลังตลาด
16:00 น.
รายการ คบเด็ก...สร้างบ้าน
16:30 น.
รายการ นกฮูกสีรุ้ง
16:59 น.
รายการ ครูวิทย์นักคิด
17:00 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1
17:58 น.
รายการ บันทึกสีเขียว
17:59 น.
รายการ ONE MINUTE ENGLISH
18:00 น.
รายการ เดินหน้าประเทศไทย
18:15 น.
ละคร คู่หูคู่เฮี้ยน
18:45 น.
ละคร ลูกผู้ชายหัวใจเข้ม
19:55 น.
รายการ เส้นทางบันเทิง
20:00 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2
20:35 น.
ละคร หัวใจเถื่อน
22:44 น.
รายการ ชิดจอ..รอดู
22:45 น.
รายการ ประเด็นเด็ด 7 สี
23:15 น.
รายการ เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย
01:17 น.
ข่าวภาคดึก
01:20 น.
รายการ เจาะ เกาะติด
01:50 น.
รายการ มาโชว์ คลิป
02:20 น.
ภาพยนตร์เกาหลีชุด "SECERT GARDEN เสกฉันให้เป็นเธอ" (SECERT GARDEN)
03:20 น.
รายการ คันปาก (RERUN)
03:50 น.
ภาพยนตร์จีนชุด "เปาบุ้นจิ้น ยอดคนคู่คุณธรรม" (INVINCIBLE KNIGHTS ERRANT)
เวลา
รายการ
04:35 น.
รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น
05:00 น.
เช้า - ข่าว 7 สี / ข่าวผู้เยาว์
06:00 น.
รายการ เช้านี้...ที่หมอชิต
07:30 น.
รายการ คันปาก
08:16 น.
รายการ เด็ดเศรษฐกิจ
08:29 น.
รายการ บอกเล่าเก้าสิบ
08:30 น.
หนังรอบเช้า เสนอ ภ.เกาหลี "นักสู้คู่บัลลังก์" (WARRIOR BAKE DONG-SOO)
10:26 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
10:28 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
10:30 น.
รายการ ชุมทางเสียงทอง
11:30 น.
ข่าวภาคเที่ยง
12:26 น.
รายการ สปอร์ตแฟน
12:48 น.
รายการ เที่ยงบันเทิง
13:00 น.
ละคร ตะวันทอแสง
14:53 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
14:55 น.
รายการ เส้นทางสู่การปฏิรูป
15:05 น.
เด็ดข่าวเด่น
15:30 น.
รายการ ตลบหลังตลาด
16:00 น.
รายการ คบเด็ก...สร้างบ้าน
16:30 น.
รายการ หนึ่งสมองสองมือ จูเนียร์
16:58 น.
รายการ ก้าวทันโลกใหม่
16:59 น.
รายการ รักษ์โลก
17:00 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1
17:57 น.
รายการ รูปสวยรวยรส
17:59 น.
รายการ ถนนปลอดภัย
18:00 น.
รายการ เดินหน้าประเทศไทย
18:15 น.
ละคร คู่หูคู่เฮี้ยน
18:45 น.
ละคร ลูกผู้ชายหัวใจเข้ม
19:55 น.
รายการ เส้นทางบันเทิง
20:00 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2
20:35 น.
ละคร หัวใจเถื่อน
22:44 น.
รายการ ชิดจอ..รอดู
22:45 น.
รายการ ประเด็นเด็ด 7 สี
23:15 น.
รายการ เรื่องจริงผ่านจอ
00:42 น.
ข่าวเด็ดภาคดึก
00:45 น.
ถ่ายทอดสด การแข่งขันกอล์ฟ ทีมสตรี Internation Crown 2014 วันแรก จากสหรัฐอเมริกา
02:30 น.
ภาพยนตร์เกาหลีชุด "SECERT GARDEN เสกฉันให้เป็นเธอ" (SECERT GARDEN)
03:30 น.
รายการ คันปาก (RERUN)
03:50 น.
ภ.จีน เปาบุ้นจิ้น ยอดคนคู่คุณธรรม (INVINCIBLE KNIGHTS ERRANT)
เวลา
รายการ
04:35 น.
รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น
05:00 น.
เช้า - ข่าว 7 สี/ข่าวผู้เยาว์
06:00 น.
รายการ เช้านี้...ที่หมอชิต
07:30 น.
รายการ คันปาก
08:16 น.
รายการ เด็ดเศรษฐกิจ
08:29 น.
รายการ บอกเล่าเก้าสิบ
08:30 น.
หนังรอบเช้า เสนอ ภ.เกาหลี "นักสู้คู่บัลลังก์" (WARRIOR BAKE DONG-SOO)
10:26 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
10:28 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
10:30 น.
รายการ ชุมทางเสียงทอง
11:30 น.
ข่าวภาคเที่ยง
12:26 น.
รายการ สปอร์ตแฟน
12:48 น.
รายการ เที่ยงบันเทิง
13:00 น.
ละคร ตะวันทอแสง
13:56 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
13:58 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
14:00 น.
บันทึกการแข่งขันชกมวย ศึกมวยไทยมาราธอนวีโก้แชมป์ และคาราวานซีพีเอฟ จากโรงยิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
16:30 น.
รายการ พ่อหนูเก่งที่สุดในโลก
17:00 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1
18:00 น.
รายการ เดินหน้าประเทศไทย
18:15 น.
ละคร คู่หูคู่เฮี้ยน
18:45 น.
ละคร ลูกผู้ชายหัวใจเข้ม
19:45 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2
20:15 น.
รายการพิเศษ "คืนความสุขให้คนในชาติ"
21:00 น.
ละคร เพลงรักผาปืนแตก
23:09 น.
รายการ ชิดจอ..รอดู
23:10 น.
รายการ วันวานยังหวานอยู่
00:42 น.
ข่าวเด็ดภาคดึก
00:45 น.
ถ่ายทอดสด การแข่งขันกอล์ฟ ทีมสตรี INTERNATIONAL CROWN 2014 2014 วันที่ 2 จากสหรัฐอเมริกา
02:30 น.
รายการ คันปาก (RERUN)
03:00 น.
ภ.เกาหลี “รักแรก รักเธอ รักสุดท้าย” (CAMELLIA)
เวลา
รายการ
04:35 น.
รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น
05:00 น.
เคาะข่าวสุดสัปดาห์
06:15 น.
รายการ เจ้าขุนทองหัวใจสีชมพู
06:28 น.
รายการ การแพทย์ก้าวหน้า
06:30 น.
รายการ ดิสนีย์คลับ
08:06 น.
รายการ สายฟ้าพารู้
08:07 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
08:10 น.
ละคร ยอพระกลิ่น
09:10 น.
ละคร คู่ปรับตำรับเฮี้ยน
09:57 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
10:00 น.
ยอดภาพยนตร์วันเสาร์ เสนอ ภ.ฝรั่ง “ฮีโร่รัตติกาล ถล่มมารหมู่อสูร” (DYLAN DOG : DEAD OF NIGHT)
11:55 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
12:00 น.
7 สีคอนเสิร์ตพิเศษ พบกับ แสตมป์ อภิวัชร์ / วง Begins / น๊อต วรุตม์ ค่ายบีอีซี-เทโร มิวสิค
13:00 น.
ละคร คู่กิ๊กพริกกะเกลือ
13:45 น.
รายการ คดีเด็ด
14:44 น.
รายการ ทางเลือก ทางหลวง
14:45 น.
รายการ ฟ้ามีตา
15:27 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
15:30 น.
รายการ ปลดหนี้
16:15 น.
รายการ จ้อจี้
17:00 น.
รายการ เส้นทางเศรษฐี
17:30 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1
18:00 น.
รายการ เดินหน้าประเทศไทย
18:15 น.
รายการ Don't Stop Me Now Thailand...ไม่ไล่ไม่เลิก
18:44 น.
รายการ Young Model TV
18:45 น.
ละคร ลูกผู้ชายหัวใจเข้ม
19:55 น.
รายการ เส้นทางบันเทิง
20:00 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2
20:35 น.
สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
20:40 น.
ละคร เพลงรักผาปืนแตก
22:49 น.
รายการ ชิดจอ..รอดู
22:50 น.
รายการ สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
23:05 น.
BIG CINEMA เสนอ ภ.ไทย ยอดมนุษย์เงินเดือน
01:20 น.
ข่าวเด็ดภาคดึก
01:25 น.
รายการ แซทโซน โซนมันวันเสาร์
02:00 น.
ถ่ายทอดสด การแข่งขันกอล์ฟ ทีมสตรี INTERNATIONAL CROWN 2014 2014 วันที่ 3 จากสหรัฐอเมริกา
เวลา
รายการ
06:00 น.
รายการ ธรรมะ
06:15 น.
รายการ การแพทย์ก้าวหน้า
06:17 น.
การ์ตูนชุด เฮนรี่ ฮักเกิลมอนสเตอร์ (DISNEY HENRY HUGGLEMONSTER) (YR 1)
06:50 น.
การ์ตูนชุด อัลทิเมต สไปเดอร์แมน (ULTIMATE SPIDER-MAN Yr.2)
07:19 น.
รายการ รักษ์เมืองไทย
07:20 น.
การ์ตูนชุด เบ็น 10 เอเลี่ยนพิทักษ์โลก (BEN 10: ULTIMATE ALIEN II)
07:52 น.
รายการ ร้อยเรื่องเมืองไทย
07:57 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
08:00 น.
ละคร ยอพระกลิ่น
09:00 น.
ละคร คู่ปรับตำรับเฮี้ยน
09:42 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
09:45 น.
ละคร ลูกผู้ชายพันธุ์ดี
11:40 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
11:45 น.
รายการ เกมพันหน้า..เอื้ออาทร
12:42 น.
รายการ พบหมอศิริราช
12:45 น.
ถ่ายทอดสด มวยไทย 7 สี
14:42 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
14:45 น.
รายการ โหด มัน ฮา ประเทศไทย Takeshi's Castle Thailand
16:30 น.
ละคร คฤหาสน์บ้านทุ่ง
17:14 น.
รายการ ข่าวดีจุดประกาย
17:15 น.
ข่าวภาคค่ำ (ช่วงที่ 1)
18:00 น.
รายการ เดินหน้าประเทศไทย
18:15 น.
รายการ Don't Stop Me Now Thailand...ไม่ไล่ไม่เลิก
18:44 น.
รายการ YOUNG MODEL TV 2014
18:45 น.
ละคร ลูกผู้ชายหัวใจเข้ม
19:55 น.
รายการ เส้นทางบันเทิง
20:00 น.
ข่าวภาคค่ำ (ช่วงที่ 2)
20:35 น.
สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
20:40 น.
ละคร เพลงรักผาปืนแตก
22:49 น.
รายการ ชิดจอ..รอดู
22:50 น.
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
23:05 น.
รายการ ที่นี่หมอชิต
00:40 น.
ข่าวเด็ดภาคดึก
00:45 น.
รายการ Football Thai Weekly
01:45 น.
เด็ดข่าวดึก
02:00 น.
ถ่ายทอดสด การแข่งขันกอล์ฟทีมสตรี INTERNATIONAL CROWN 2014 วันสุดท้าย จากสหรัฐอเมริกา