ตารางออกอากาศ

เลือกวันที่ :
เวลา
รายการ
06:00 น.
รายการ เช้านี้...ที่หมอชิต
07:30 น.
รายการ คันปาก
08:16 น.
รายการ เด็ดเศรษฐกิจ
08:29 น.
รายการ บอกเล่าเก้าสิบ
08:30 น.
หนังรอบเช้า ภ.ฝรั่ง ด่วนวินาศ หยุดไม่อยู่ (UNSTOPPABLE)
10:26 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
10:28 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
10:30 น.
รายการ ห้องข่าว 7 สี
11:30 น.
ข่าวภาคเที่ยง
12:26 น.
รายการ สปอร์ตแฟน
12:48 น.
รายการ เที่ยงบันเทิง
13:00 น.
ละคร ตะวันทอแสง
14:58 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
15:00 น.
รายการ เด็ดข่าวเด่น
15:30 น.
รายการ ตลบหลังตลาด
16:00 น.
รายการ กระจกหกด้าน
16:15 น.
รายการ บ้านของเรา
16:59 น.
รายการ ไทยธำรง
17:00 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1
17:59 น.
รายการ เคล็ดลับทีมชาติ
18:00 น.
รายการ เดินหน้าประเทศไทย
18:15 น.
ละคร คู่หูคู่เฮี้ยน
18:45 น.
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง
19:55 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2
20:30 น.
สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
20:38 น.
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ ปี 2557 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
20:40 น.
ละคร ล่ารักสุดขอบฟ้า (ตอนแรก)
22:49 น.
รายการ ชิดจอ..รอดู
22:50 น.
รายการ ประเด็นเด็ด 7 สี
23:20 น.
รายการ จันทร์พันดาว
00:22 น.
ข่าวเด็ดภาคดึก
00:25 น.
รายการ กระบี่มือหนึ่ง
01:27 น.
ข่าวภาคดึก
01:30 น.
รายการ เจาะ เกาะติด
02:00 น.
เด็ดข่าวดึก
02:15 น.
ภ.เกาหลีชุด SECRET GARDEN เสกฉันให้เป็นเธอ (SECRET GARDEN)
03:15 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
03:20 น.
รายการ คันปาก (RERUN)
03:50 น.
ภ.จีนชุด เปาบุ้นจิ้น ยอดคนคู่คุณธรรม (INVINCIBLE KNIGHTS ERRANT)
เวลา
รายการ
04:35 น.
รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น
05:00 น.
เช้า - ข่าว 7 สี / ข่าวผู้เยาว์
06:00 น.
รายการ เช้านี้...ที่หมอชิต
07:30 น.
รายการ คันปาก
08:16 น.
เด็ดเศรษฐกิจ
08:29 น.
รายการ บอกเล่าเก้าสิบ
08:30 น.
หนังรอบเช้า เสนอ ภ.ไทย “ไฟเสน่หา”
10:26 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
10:28 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
10:30 น.
ห้องข่าว 7 สี
11:30 น.
ข่าวภาคเที่ยง
12:26 น.
รายการ สปอร์ตแฟน
12:48 น.
รายการ เที่ยงบันเทิง
13:00 น.
ละคร ตะวันทอแสง
14:58 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
15:00 น.
เด็ดข่าวเด่น
15:30 น.
รายการ ตลบหลังตลาด
16:00 น.
รายการ กระจกหกด้าน
16:15 น.
รายการ เกมเด็ด ๗ กระดาน
16:59 น.
รายการ ครอบครัวสมุนไพร
17:00 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1
17:59 น.
รายการ บันทึกสีเขียว
18:00 น.
รายการ เดินหน้าประเทศไทย
18:15 น.
ละคร คู่หูคู่เฮี้ยน
18:45 น.
ละคร ลูกผู้ชายหัวใจเข้ม
19:05 น.
เส้นทางบันเทิง
20:00 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2
20:35 น.
ละคร ล่ารักสุดขอบฟ้า
22:49 น.
รายการ ชิดจอ..รอดู
22:50 น.
รายการ กิ๊กดู๋สงครามเพลง...เงินล้าน Season 4
00:37 น.
ข่าวเด็ดภาคดึก
00:40 น.
รายการ T-Tech
01:10 น.
รายการ เจาะสนาม@MIDNIGHT
01:40 น.
รายการ เจาะ เกาะติด
02:15 น.
เด็ดข่าวดึก
02:20 น.
รายการ KING OF CHAIR ศึกชิงเก้าอี้หรรษา
03:20 น.
รายการ คันปาก (RERUN)
03:50 น.
ภาพยนตร์จีนชุด "เปาบุ้นจิ้น ยอดคนคู่คุณธรรม" (INVINCIBLE KNIGHTS ERRANT) (ตอนแรก)
เวลา
รายการ
04:35 น.
รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น
05:00 น.
เช้า - ข่าว 7 สี/ข่าวผู้เยาว์
06:00 น.
รายการ เช้านี้...ที่หมอชิต
07:30 น.
รายการ คันปาก
08:16 น.
รายการ เด็ดเศรษฐกิจ
08:29 น.
รายการ บอกเล่าเก้าสิบ
08:30 น.
หนังรอบเช้า เสนอ ภ.ฝรั่ง “ดิ อีเกิล ฝ่าหมื่นตาย”(THE EAGLE)
10:26 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
10:28 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
10:30 น.
รายการ ห้องข่าว 7 สี
11:30 น.
ข่าวภาคเที่ยง
12:26 น.
รายการ สปอร์ตแฟน
12:48 น.
รายการ เที่ยงบันเทิง
13:00 น.
ละคร ตะวันทอแสง
14:58 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
15:00 น.
เด็ดข่าวเด่น
15:30 น.
รายการ ตลบหลังตลาด
16:00 น.
รายการ คบเด็ก...สร้างบ้าน
16:30 น.
รายการ นกฮูกสีรุ้ง
16:58 น.
รายการ ภาษา พาเพลิน
16:59 น.
รายการ ครูวิทย์นักคิด
17:00 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1
17:58 น.
รายการ บันทึกสีเขียว
17:59 น.
รายการ ONE MINUTE ENGLISH
18:00 น.
รายการ เดินหน้าประเทศไทย
18:15 น.
ละคร คู่หูคู่เฮี้ยน
18:45 น.
ละคร ลูกผู้ชายหัวใจเข้ม
19:55 น.
รายการ เส้นทางบันเทิง
20:00 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2
20:35 น.
ละคร หัวใจเถื่อน
22:49 น.
รายการ ชิดจอ..รอดู
22:50 น.
รายการ ประเด็นเด็ด 7 สี
23:20 น.
รายการ เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย
01:17 น.
ข่าวภาคดึก
01:20 น.
รายการ เจาะ เกาะติด
01:50 น.
รายการ มาโชว์ คลิป
02:20 น.
ภ.เกาหลีชุด “จอมนางกบฏหัวใจ” (THE PRINCESS’ MAN)
03:20 น.
รายการ คันปาก (RERUN)
03:50 น.
ภาพยนตร์จีนชุด "เปาบุ้นจิ้น ยอดคนคู่คุณธรรม" (INVINCIBLE KNIGHTS ERRANT)
เวลา
รายการ
04:35 น.
รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น
05:00 น.
เช้า - ข่าว 7 สี / ข่าวผู้เยาว์
06:00 น.
รายการ เช้านี้...ที่หมอชิต
07:30 น.
รายการ คันปาก
08:16 น.
รายการ เด็ดเศรษฐกิจ
08:29 น.
รายการ บอกเล่าเก้าสิบ
08:30 น.
หนังรอบเช้า เสนอ ภ.เกาหลี "นักสู้คู่บัลลังก์" (WARRIOR BAKE DONG-SOO)
10:26 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
10:28 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
10:30 น.
รายการ ชุมทางเสียงทอง
11:30 น.
ข่าวภาคเที่ยง
12:26 น.
รายการ สปอร์ตแฟน
12:48 น.
รายการ เที่ยงบันเทิง
13:00 น.
ละคร ตะวันทอแสง
14:53 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
14:55 น.
รายการ เส้นทางสู่การปฏิรูป
15:05 น.
เด็ดข่าวเด่น
15:30 น.
รายการ ตลบหลังตลาด
16:00 น.
รายการ คบเด็ก...สร้างบ้าน
16:30 น.
รายการ หนึ่งสมองสองมือ จูเนียร์
16:58 น.
รายการ ก้าวทันโลกใหม่
16:59 น.
รายการ รักษ์โลก
17:00 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1
17:57 น.
รายการ รูปสวยรวยรส
17:59 น.
รายการ ถนนปลอดภัย
18:00 น.
รายการ เดินหน้าประเทศไทย
18:15 น.
ละคร คู่หูคู่เฮี้ยน
18:45 น.
ละคร ลูกผู้ชายหัวใจเข้ม
19:55 น.
รายการ เส้นทางบันเทิง
20:00 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2
20:35 น.
ละคร หัวใจเถื่อน
22:49 น.
รายการ ชิดจอ..รอดู
22:50 น.
รายการ ประเด็นเด็ด 7 สี
23:20 น.
รายการ เรื่องจริงผ่านจอ
00:47 น.
ข่าวเด็ดภาคดึก
00:50 น.
รายการ คอข่าว รอบโลก
01:20 น.
รายการ เจาะ เกาะติด
01:50 น.
รายการ มาโชว์ คลิป
02:20 น.
ภ.เกาหลีชุด “จอมนางกบฏหัวใจ” (THE PRINCESS’ MAN)
03:20 น.
รายการ คันปาก (RERUN)
03:50 น.
ภ.จีน เปาบุ้นจิ้น ยอดคนคู่คุณธรรม (INVINCIBLE KNIGHTS ERRANT)
เวลา
รายการ
04:35 น.
รายการ ควอนตั้ม เทเลวิชั่น
05:00 น.
เช้า - ข่าว 7 สี/ข่าวผู้เยาว์
06:00 น.
รายการ เช้านี้...ที่หมอชิต
07:30 น.
รายการ คันปาก
08:16 น.
รายการ เด็ดเศรษฐกิจ
08:29 น.
รายการ บอกเล่าเก้าสิบ
08:30 น.
หนังรอบเช้า เสนอ ภ.เกาหลี "นักสู้คู่บัลลังก์" (WARRIOR BAKE DONG-SOO)
10:26 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
10:28 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
10:30 น.
รายการ ชุมทางเสียงทอง
11:30 น.
ข่าวภาคเที่ยง
12:26 น.
รายการ สปอร์ตแฟน
12:48 น.
รายการ เที่ยงบันเทิง
13:00 น.
ละคร ตะวันทอแสง
13:56 น.
รายการ สะกิดบันเทิง
13:58 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
14:00 น.
ถ่ายทอดสด การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง FIVB World Grand Prix 2014 รอบแรก ระหว่างทีมชาติไทย กับทีมชาติเกาหลีใต้ จากประเทศเกาหลีใต้
16:30 น.
รายการ พ่อหนูเก่งที่สุดในโลก
17:00 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1
18:00 น.
รายการ เดินหน้าประเทศไทย
18:15 น.
ละคร คู่หูคู่เฮี้ยน
18:45 น.
ละคร ลูกผู้ชายหัวใจเข้ม
19:45 น.
ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2
20:15 น.
รายการพิเศษ "คืนความสุขให้คนในชาติ"
21:05 น.
ละคร เพลงรักผาปืนแตก
22:15 น.
รายการ ประเด็นเด็ด 7 สี
23:14 น.
รายการ ชิดจอ..รอดู
23:45 น.
รายการ วันวานยังหวานอยู่
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล