เชิญชวนผู้ที่มีโลหิตหมู่พิเศษ Rh- ร่วมบริจาคโลหิต

View icon 238
วันที่ 9 มี.ค. 2567
แชร์

โลหิตหมู่พิเศษขาดแคลน ผู้ป่วยต้องการใช้โลหิตหมู่พิเศษ Rh- ด่วน

ขอเชิญชวนผู้ที่มีโลหิตหมู่พิเศษ Rh- ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย พร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึก "I am Rh-Negative" แทนคำขอบคุณ

ตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ (จำนวนจำกัด)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2256 4300

65ec03acbeab01.40028440.png