ภัทรเดช สงวนความดี
ภัทรเดช สงวนความดี

ไมค์

ภัทรเดช สงวนความดี

@mike_pattaradet

ภูมิลำเนา : จ.ขอนแก่น

วันเกิด : 17 เมษายน 2533

ส่วนสูง : 180 เซ็นติเมตร

การศึกษา :   ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสามารถพิเศษ : เดินแบบ, ร้องเพลง

Twitter : @mike_pattaradet

ผลงานละคร

คลิปรายการ