PEA เตือนภัย! ระวังพายุฤดูร้อน เรามีคำแนะนำดีๆ เพื่อความปลอดภัยในหน้าแล้ง ที่อาจมีพายุฤดูร้อน

View icon 121
วันที่ 9 มี.ค. 2567
แชร์

ก่อนเกิดพายุฤดูร้อน

•ติดตามข่าวสาร

•ไม่ก่อกองไฟ เผาหญ้า ตามแนวสายไฟฟ้า

•ดูแลสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรง

•ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ไม่แข็งแรงและโค่นต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่น

ขณะเกิดพายุฤดูร้อน

•ปิดประตู หน้าต่างอาคารให้มิดชิด ไม่อยู่บริเวณที่เสี่ยงต่อการแตกหัก

•หากอยู่กลางแจ้ง อย่าหลบพายุใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา เสาไฟฟ้า

•อยู่ห่างจากวัตถุที่เป็นโลหะหรือสื่อนำไฟฟ้า

•งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

•ไม่สวมเครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า

หลังเกิดพายุฤดูร้อน

เมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ห้ามเข้าใกล้ เพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดู

หากพบเห็น ระบบจำหน่ายไฟฟ้าชำรุดเสียหาย เช่น เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน หรือ โทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง