ตั้งค่าความยินยอมส่วนบุคคล

คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลโดยเปิด/ปิด การยินยอมในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นข้อมูลที่จำเป็นต้องเปิดเผย

ความยินยอมในการใช้ข้อมูลเพื่อประมวลผลที่จำเป็น


ความยินยอมในการอำนวยความสะดวกและพัฒนาการใช้บริการ


ยินยอมในการใช้ข้อมูลเพื่อประมวลผลเพื่อการตลาด