ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD)

เลขที่ 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0 2495 7777

สมัครงาน

สมัครงาน สอบถามเรื่องตำแหน่งว่าง http://job.ch7.com

ประชาสัมพันธ์รายการ

ติชมรายการต่างๆ และละคร สอบถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของสถานี prdept@ch7.com

ฝ่ายรายการ

ความคิดเห็นและคำถามทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลด้านรายการ นักแสดง และรายการต่างๆ ของสถานี จดหมายถึงนักแสดงในสังกัด program@ch7.com

ฝ่ายธุรกิจโฆษณา

สนใจบริการวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2495 8999
อีเมล advertising@ch7.com
ไลน์ @7hd.ads
https://advertising.ch7.com

ฝ่ายรายการข่าว

ข่าวในประเทศ ต่างประเทศ สกูปข่าว ข่าวกีฬา news@ch7.com, sport@ch7.com

ข้อมูลเว็บไซต์

ติดต่อเรื่องเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ webmaster@ch7.com