PEA เตือนการลักลอบขโมยสายไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า มีความผิดทางกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา

View icon 420
วันที่ 12 ก.พ. 2567
แชร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ชี้แจงว่าการลักลอบขโมยสายไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า มีความผิดทางกฎหมาย ทั้งทางแพ่งและอาญา โดยการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง อันตรายต่อผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรักษาพยาบาล และอาจมีอันตรายถึงชีวิต

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาทรัพย์สินส่วนรวม PEA จึงขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นการลักลอบขโมยสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือโทร. 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง