มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบอุปกรณ์กีฬาและเปิดคลินิกสอนฟุตบอลที่โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง

View icon 74
วันที่ 27 ธ.ค. 2565
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - คุณจรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมนักศึกษาเป็นประธานมอบอุปกรณ์กีฬาและเปิดคลินิกสอนฟุตบอลและร่วมเล่นฟุตบอลกับผู้นำชุมชนภายใต้ กิจกรรมจิตอาสาศรีปทุม ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคมที่โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพี่อให้นักศึกษาและบุคลากร ได้ร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่ชนบทกับผู้นำชุมชนต่อไป