ม.ศรีปทุม มอบเงินอัดฉีดให้นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดอกจานบ้านเชียงเกมส์

View icon 59
วันที่ 1 มี.ค. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบเงินอัดฉีดให้แก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์" โดยผลงานของนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ามาได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

โดยทางมหาวิทยาลัยได้มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยเหรียญทองได้คนละ 10,000 บาท เหรียญเงินคนละ 5,000 บาท และ เหรียญทองแดงคนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท