เช้าข่าว 7 สี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล ครบรอบ 53 ปี

เช้าข่าว 7 สี - ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ นายสุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา จัดการแข่งขัน "กอล์ฟการกุศล ครบรอบ 53 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม" เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้ง 53 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยรายได้จากการจัดงานนำไปส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาต่อไป