ณัฐชา ชยางคานนท์
ณัฐชา ชยางคานนท์

กานต์

ณัฐชา ชยางคานนท์

@turtlekarnn

วันเกิด : 31 มกราคม พ.ศ.2540

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสามารถพิเศษ :  ร้องเพลง, รำไทย, เต้น

ผลงาน : ตำแหน่ง THAI SUPERMODEL CONTEST 2020 และตำแหน่งพิเศษ Digital's Choice, MV เพลง สวนกัน ศิลปิน กัน รัชชานนท์

ผลงานละคร