ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์
ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์

โดนัท

ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์

@donut_phattharapon

วันเกิด : 13 กรกฎาคม 2541

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรังสิต

TikTok : @donut_phattharapon

Twitter : @Donuthuhu

ผลงานละคร

คลิปรายการ