ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์
ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์

โดนัท

ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์

@donut_phattharapon

วันเกิด : 13 กรกฎาคม 2541

การศึกษา : มัธยมโรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ / กำลังศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ คณะนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ความสามารถพิเศษ : ฟุตบอล,บาสเก็ตบอล

รางวัลที่ได้รับ : Smart Boy 2013

Twitter : @Donuthuhu

ผลงานละคร

คลิปรายการ