กรมการพัฒนาชุมชน แถลงเปิดตัวหนังสือตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - กรมการพัฒนาชุมชน แถลงเปิดตัวหนังสือตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6-7 เมืองทองธานี ภายในงาน "Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารฯ และคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา แถลงเปิดตัวหนังสือ 4 เล่ม ตามแนวพระดำริ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพจากการทรงงาน ด้วยมีพระประสงค์ยกระดับผลงานหัตถกรรมไทย ให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้เป็นการพัฒนาแฟชันให้ยั่งยืน 

ประกอบด้วย "หนังสือสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" สมุดภาพพระรูปการเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรใน 4 ภูมิภาค เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ช่างทอผ้า บทสัมภาษณ์และความประทับใจในพระวิสัยทัศน์ในการสร้างความยอมรับให้แก่ผ้าและหัตถศิลป์พื้นถิ่น, หนังสือเครื่องสานไทย รวบรวมภูมิปัญญาการจักสานพื้นถิ่น ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรม, หนังสือบาติกโมเดลสู่ตลาดสากล ถ่ายทอดวัฒนธรรมหลากหลายในพื้นที่ภาคใต้ ที่เป็นจุดกำเนิดผ้าบาติก และการบูรณาการองค์ความรู้ จนสร้างโอกาสในการขยายตลาดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดสากล และหนังสือลายดอกรักราชกัญญา ถ่ายทอดบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าและหัตถศิลป์ไทย ภายใต้โครงการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ และงานหัตถกรรม ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดหนังสือ ได้ที่ http://www.facebook.com/phathaisaihaisanook