แถลงจัดงาน Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

View icon 44
วันที่ 27 พ.ย. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - กระทรวงมหาดไทย และคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ในพระดำริฯ แถลงข่าวการจัดงาน "Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคมนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน ฮอลล์ 6-7 เมืองทองธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 3 รอบ และเพื่อสร้างการรับรู้ถึงผลสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามแนวพระดำริ ที่ทรงส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการผ้าไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

ภายในงานฯ มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย งานหัตถกรรม สินค้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าลายพระราชทานของชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จไปทรงเปิดงานฯ และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าลายดอกรักราชกัญญา และผู้ชนะการประกวดประเภทต่าง ๆ ในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้