เปิดตัวหนังสือ ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

View icon 72
วันที่ 3 ธ.ค. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กรมการพัฒนาชุมชน แถลงเปิดตัวหนังสือตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันนี้ (3 ธ.ค.66)  ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6-7 เมืองทองธานี ภายในงาน “Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงฯ และคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา แถลงเปิดตัวหนังสือ 4 เล่ม ตามแนวพระดำริ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากการทรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยมีพระประสงค์ยกระดับผลงานหัตถกรรมไทย ให้ประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้เป็นการพัฒนาแฟชันให้ยั่งยืน (Fashion Sustainability)

656bee7ec2ea09.26422732.jpg

สำหรับหนังสือตามแนวพระดำริ ประกอบด้วย “หนังสือสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” สมุดภาพพระรูป จากการเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรใน 4 ภูมิภาค เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ช่างทอผ้า รวมทั้ง บทสัมภาษณ์และความประทับใจในพระวิสัยทัศน์ในการสร้างความยอมรับให้แก่ผ้าและหัตถศิลป์พื้นถิ่น, หนังสือเครื่องสานไทย รวบรวมภูมิปัญญาการจักสานพื้นถิ่น ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรม, หนังสือบาติกโมเดลสู่ตลาดสากล ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่หลากหลายในพื้นที่ภาคใต้ ที่เป็นจุดกำเนิดผ้าบาติก และการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างช่างบาติก กับคณะทำงาน จนเกิดการสร้างโอกาสในการขยายตลาดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดสากล และหนังสือลายดอกรักราชกัญญา ถ่ายทอดบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าและหัตถศิลป์ไทย ผ่านหนังสือฯ ภายใต้โครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดหนังสือทั้ง 4 เล่มและหนังสือเล่มอื่น ๆ ได้ที่ http://www.facebook.com/phathaisaihaisanook

656bee2c942a87.71200236.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง