คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดกอล์ฟการกุศล หารายได้จัดกิจกรรมนักศึกษา-พัฒนาการเรียนการสอน

View icon 57
วันที่ 16 มี.ค. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกอล์ฟการกุศล ที่สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟแอนด์ คันทรี่คลับ จังหวัดนครปฐม เพื่อหารายได้สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตร และพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น