เช้าข่าว 7 สี

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดกอล์ฟการกุศล หารายได้จัดกิจกรรมนักศึกษา-พัฒนาการเรียนการสอน

เช้าข่าว 7 สี - หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกอล์ฟการกุศล ที่สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟแอนด์ คันทรี่คลับ จังหวัดนครปฐม เพื่อหารายได้สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตร และพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง