สอบปมทุจริตในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

View icon 555
วันที่ 26 ก.พ. 2566
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - จากคำสั่งออกมาเป็นราชกิจจานุเบกษา โดยมีการตรวจสอบพบว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีพฤติกรรมจงใจหลีกเลี่ยงหรือประวิงการปฏิบัติตามกฎหมาย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต และก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายใน ล่าสุดอธิการบดี นายปริวรรต วรรณกลาง ได้ยื่นหนังสือลาออกไปแล้ว

ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยืนยันว่า ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่า กกท.ปฏิบัติหน้าที่รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อเข้าไปตรวจสอบทุกอย่าง

นอกจากการยุติบทบาทของอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแล้ว รองอธิการบดีทั้ง 17 วิทยาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาทั้ง 13 โรงเรียนกีฬาทั่วประเทศ ก็ต้องยุติบทบาทลงด้วยเช่นกัน