ม.การกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับ 7 สมาคมกีฬาลงนาม MOU

View icon 180
วันที่ 28 ก.พ. 2567
ประเด็นเด็ด 7 สี
แชร์
ประเด็นเด็ด 7 สี - มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สมาคมกีฬาคนหูหนวกฯ, สมาคมกีฬาคอร์ฟบอลฯ, สมาคมกีฬาจานร่อนฯ, สมาคมกีฬาซอฟท์บอล, สมาคมกีฬาปีนหน้าผาฯ และ สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะฯ เพื่อร่วมพัฒนากีฬาของแต่ละสมาคมฯ ในด้านวิชาการ ศักยภาพของนักกีฬาและบุคลากร ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น