ส.กีฬาแฮนด์บอล ร่วมกับ ม.กีฬาแห่งชาติ ส่งเสริมเยาวชนหันมาเล่นกีฬาแฮนด์บอล

View icon 177
วันที่ 25 ธ.ค. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาแฮนด์บอลมากยิ่งขึ้น พร้อมเสริมทักษะความสามารถของนักกีฬา โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยในการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง