สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

แต่งตั้งรักษาการอธิการบดี ม.กีฬาแห่งชาติ สอบปมทุจริตภายในองค์กร

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่งตั้งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คนใหม่ เพื่อตรวจสอบปมทุจริตภายในองค์กร

จากคำสั่งออกมาเป็นราชกิจจานุเบกษา โดยมีการตรวจสอบพบว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีพฤติกรรมจงใจหลีกเลี่ยงหรือประวิงการปฏิบัติตามกฏหมาย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตและก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายใน ซึ่งล่าสุด อธิการบดี นายปริวรรต วรรณกลาง ได้ยื่นหนังสือลาออกไปแล้ว

ขณะที่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งณะบุคคลปฎิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมแต่งตั้ง นายวิษณุ ไล่ชะพิษ เป็นรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อเข้าไปตรวจสอบทุกอย่างแล้ว

นอกจากการยุติบทบาทของอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแล้ว รองอธิการบดีทั้ง 17 วิทยาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาทั้ง 13 โรงเรียนกีฬาทั่วประเทศ ก็ต้องยุติบทบาทลงด้วยเช่นกัน