ภูษณะ บัวงาม
ภูษณะ บัวงาม

หมู

ภูษณะ บัวงาม

@mhoo_pusana

ผลงาน : เพลงรักเพลงปืน / พ่อมดเจ้าเสน่ห์  / เจ้าสาวแก้ขัด

ผลงานละคร