รัญดภา มันตะลัมพะ
รัญดภา มันตะลัมพะ

พลอย

รัญดภา มันตะลัมพะ

@ployranda

วันเกิด : 18 พฤศจิกายน 2535

เกิดที่ : กรุงเทพฯ

การศึกษา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกนาฏศิลป์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อุปนิสัย : ร่าเริง สนุกสนาน

วันว่าง : ชอบไปร้านกาแฟ

งานอดิเรก : ซ้อมเต้น เล่นกีฬา (ลีลาศ)

แนวเพลงที่ชอบ : Pop Rock

กีฬาที่ชอบ : ลีลาศ

สีที่ชอบ : เงิน ดำ เทา

ขนมที่ชอบ : Pocky

อาหารที่ชอบ : ส้มตำ ยำ อะไรก็ได้ที่เผ็ดๆ

บุคคลตัวอย่าง : พ่อ-แม่

คติที่ใช้ดำเนินชีวิต : ทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ

ผลงานละคร