ศศินา พนมธรนิจกุล
ศศินา พนมธรนิจกุล

สไมล์

ศศินา พนมธรนิจกุล

@smile_sasina

วันเกิด : 4 มีนาคม พ.ศ.2540

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ความสามารถพิเศษ : รำมวย, พิธีกร

ผลงาน : ดาวมหาวิทยาลัย, MV เพลง เขินเหมือนกันไหม ศิลปิน นครหลวง

ผลงานละคร