สกาย มาเรีย
สกาย มาเรีย

สกาย

สกาย มาเรีย

mariaskyy

น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม

ส่วนสูง : 173 เซนติเมตร 

การศึกษา : ปริญญาตรี  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

ความสามารถพิเศษ : เต้น , วาดภาพ

ผลงานละคร