พอล เดอบ๊อด
พอล เดอบ๊อด

พอล

พอล เดอบ๊อด

 pauldebodt

น้ำหนัก : 74 กิโลกรัม

ส่วนสูง : 185 เซนติเมตร

การศึกษา : ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

ความสามารถพิเศษ : ฟุตบอล , สื่อสารได้ 3 ภาษา (ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , ภาษาฝรั่งเศส)

ผลงานละคร