กชกร ส่งแสงเติม
กชกร ส่งแสงเติม

กุ๊กกิ๊ก

กชกร ส่งแสงเติม

การศึกษา : ชั้นปีที่ 4  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ความสามารถพิเศษ  : รำไทย, ตีกลองสะบัดชัย

งานอดิเรก  : ฟังเพลง, ดูหนัง, ถ่ายรูป

ผลงานละคร

คลิปรายการ