กุ๊กกิ๊ก กชกร
กุ๊กกิ๊ก กชกร

กุ๊กกิ๊ก

กุ๊กกิ๊ก กชกร

gookgiik_kochakorn

การศึกษา : ชั้นปีที่ 4  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ความสามารถพิเศษ  : รำไทย, ตีกลองสะบัดชัย

งานอดิเรก  : ฟังเพลง, ดูหนัง, ถ่ายรูป

ผลงานละคร