ชยิสรา วัฒนะนาวิน
ชยิสรา วัฒนะนาวิน

เจนนี่

ชยิสรา วัฒนะนาวิน

@jjennychayis

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานที่ผ่านมา : ตำแหน่ง Thai Supermodel 2019

ความสามารถพิเศษ : รำไทย

TikTok : @jennychayissara

ผลงานละคร