มิกค์ ทองระย้า
มิกค์ ทองระย้า

มิกค์

มิกค์ ทองระย้า

@mik_thongraya

วันเกิด : 28 พฤศจิกายน 2535

ส่วนสูง : 190 ซม.

ภูมิลำเนา : จ.สระบุรี

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Twitter : @mik_thongraya7

ผลงานละคร