ณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์
ณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์

ไบร์ท

ณัฐภัทร จิรภาวสุทธิ์

@bbrightxz

วันเกิด : 12 เมษายน  2542

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมและสื่อสารสังคม สาขาภาพยนตร์ เอกการแสดงและกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ความสามารถพิเศษ : ฟุตบอล , ว่ายน้ำ

รางวัลที่ได้รับ :  เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย Smart Boy 2016

Twitter :  @bbrightxz

TikTok : @bbrightxz

ผลงานละคร