สุพิชฌาย์ ศรีสวัสดิ์
สุพิชฌาย์ ศรีสวัสดิ์

กิฟท์

สุพิชฌาย์ ศรีสวัสดิ์

@supicha.s

วันเกิด : 4 ตุลาคม 2540

เกิดที่ : จ.นครราชสีมา

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คติทำงาน : ทำทุกวัน ทุกอย่างอย่างมีสติและดีที่สุด

อุปนิสัย : ร่าเริงแจ่มใส

ความสามารถพิเศษ : เต้นลีลาศ

งานอดิเรก : ฟังเพลง, ปลูกต้นไม้

สีที่ชอบ : สีเหลือง

ขนมที่ชอบ : ขนมสาคูกะทิ, ไอศกรีม

อาหารที่ชอบ : อะไรก็ได้ที่เป็นกุ้ง

บุคคลตัวอย่าง : พ่อ-แม่

รางวัลที่ได้รับ : Photogenic Model ในการประกวด Thai Supermodel 2015

ผลงานละคร

คลิปรายการ