การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง และพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2024

View icon 155
วันที่ 8 มี.ค. 2567
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (8 มี.ค. 67) พลอากาศเอก ชานนท์  มุ่งธัญญา รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลตรีหญิง มิเชล ชมิดต์ (Michelle Schmidt) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 กองทัพบกสหรัฐอเมริกา เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2024 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16  บ้านจันทเขลม จ.จันทบุรี พร้อมทั้งชมการสาธิตการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX)

โดยมี ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดมิตรประเทศ และผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมในพิธีการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ประกอบด้วย กำลังพลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพเกาหลีใต้ โดยมียอดผู้เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 137 นาย
มีกิจกรรมการฝึกฯ ประกอบด้วย การโดดร่มแทรกซึมเบื้องสูง การซุ่มยิง การบินขัดขวางทางอากาศ การยิงเตรียมและการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่ การเจาะช่องเปิดเส้นทางของทหารช่าง การเคลื่อนที่ประกอบการยิง การโจมตีทางอากาศ การสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ และการเข้ายึดที่หมาย

โดยมียุทโธปกรณ์สำคัญ ที่เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย รถเกราะล้อยาง BTR และเครื่องบินขับไล่ F-16 จากกองทัพไทย และเครื่องบินขับไล่ F-16 อากาศยานไร้คนขับ UAV รุ่น PUMA และ ยานเกราะล้อยาง LVT จากกองทัพสหรัฐอเมริกา และอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังขนาดหนักโทว์ (TOW-2ARF) รถสะเทินน้ำสะเทินบก KAAV จากกองทัพเกาหลีใต้

ปัจจุบันการฝึกคอบร้าโกลด์ ถือเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี การฝึกคอบร้าโกลด์ที่ผ่านมา นับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง

ในการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ เป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ หลักนิยม และเทคโนโลยีทางทหาร เพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกำลังพลของกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศในปฏิบัติการร่วม/ผสม สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการที่จะเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อรักษาเสถียรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคโดยรวม

นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของกำลังพลมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย

65eaf9f65849d8.49374840.png

65eaf9f7c4cfe6.98116830.png

65eaf9f5982d59.53516188.png

65eaf9f714fc82.18433833.png

65eaf9f8c73596.71086747.png

65eaf9f9774b68.35545294.png