คอบร้าโกลด์ 2024 กองทัพเรือไทย - กองทัพเรือสหรัฐฯฝึกปฏิบัติ สะเทินน้ำสะเทินบก เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการสัตหีบชลบุรี

View icon 126
วันที่ 1 มี.ค. 2567
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
คอบร้าโกลด์ 2024 กองทัพเรือไทย - กองทัพเรือสหรัฐฯ การฝึกปฏิบัติ สะเทินน้ำสะเทินบก เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการสัตหีบชลบุรี

1 มีนาคม 2567 พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมพลเรือตรี คริสโตเฟอร์ ดี. สโตน (Christopher D. Stone) ผู้บัญชาการกองเรือโจมตีโพ้นทะเลที่ 7 หน่วยเฉพาะกิจที่ 76 กองกำลังสะเทินน้ำสะเทินบก กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา และ พลเรือตรี โช ชุง-โฮ (Cho,Choong-Ho) ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด/กองเรือสะเทินน้ำสะเทินบกที่ 5 ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2024 ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 15 หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบก มีภารกิจหลักเพื่อแย่งยึดพื้นที่บริเวณหัวหาดของฝ่ายตรงข้าม โดยใช้สรรพกำลังทางเรือ และกำลังรบยกพลขึ้นบก เริ่มจากการระดมยิงหัวหาดด้วยปืนใหญ่เรือ อากาศยาน ทำการสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อลิดรอนอำนาจการยิงต่อต้านของข้าศึก หลังจากนั้นกำลังรบยกพลขึ้นบกจะเข้ายึดหัวหาด และดำเนินกลยุทธ์รุกเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้ามต่อไป พร้อมทั้งสถาปนาหัวหาด ให้มีความปลอดภัยต่อกำลังรบ ซึ่งในปีนี้มีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกจัดกำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาได้นำเรือ USS Somerset และเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารต่าง ๆ มาเข้าร่วมการฝึกฯ ร่วมกับกองกำลังฝ่ายไทย โดยกองทัพเรือได้นำเรือหลวงสุรินทร์ และเรือหลวงมันใน พร้อมกำลังรบยกพลขึ้นบก (นาวิกโยธิน) รถสะเทินน้ำสะเทินบก และเครื่องบินตรวจการณ์ชี้เป้า แบบที่ 1 (T-337 หรือ Cessna O-2)

สำหรับกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ได้นำเรือ ROKS No Jeok Bong (LSTII-689) และรถสะเทินน้ำสะเทินบก KAAV เข้าร่วมในการฝึกฯ ครั้งนี้ด้วย

การฝึกปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทินบกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบและพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร รวมทั้งแสดงแสนยานุภาพทางทหาร ในการปฏิบัติการร่วมกันของกองทัพพันธมิตร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กองทัพไทยมีความพร้อมรบทุกมิติ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรประเทศ และความร่วมมือทางทหารอันเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป

65e1a04302ab40.94587169.jpg

65e1a04330cb31.98031447.jpg

65e1a043ee5364.39983412.jpg

65e1a04473e2c7.73385099.jpg

65e1a044b35963.48988504.jpg

65e1a0450778d3.82773922.jpg