มาดามแป้ง บริจาคเงินให้ ส.ฟุตบอล 5 ล้าน ไว้ใช้ในกิจกรรมเร่งด่วนและสวัสดิการพนักงาน

View icon 108
วันที่ 6 มี.ค. 2567
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - งานภายนอกต้องประสาน งานภายในก็ไม่ขาด "มาดามแป้ง" ประกาศ บริจาคเงินให้สมาคมฟุตบอล 5 ล้านบาท หลังสมาคมมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องมาอย่างยาวนาน

โดยเงินส่วนนี้ไว้ใช้ในกิจกรรมเร่งด่วน ไม่มีงบประมาณปกติรองรับ และเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ยามเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล หรือ อุบัติภัยต่าง ๆ สุดยอดจริง ๆ