กกท. ร่วมกับ กทม. ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการต้นกล้ามวยไทย

View icon 219
วันที่ 30 ม.ค. 2567
ประเด็นเด็ด 7 สี
แชร์
ประเด็นเด็ด 7 สี - การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงปฏิบัติการ "โครงการต้นกล้ามวยไทย" ตามนโยบายของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากีฬามวยไทยให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างฐานกีฬามวยไทยให้เป็นที่นิยม และเข้มแข็งในอนาคต