จิสด้าเปิดภาพถ่ายดาวเทียม 4 จ. ภาคใต้ น้ำท่วม 83,855 ไร่

View icon 138
วันที่ 28 ธ.ค. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
จิสด้าเปิดภาพถ่ายดาวเทียม 4 จังหวัดภาคใต้ น้ำท่วม 83,855 ไร่ ปัตตานีน้ำท่วม 4.3 หมื่นไร่ นราธิวาส 3.1 หมื่นไร่ 

น้ำท่วมภาคใต้2566 วันนี้ (28 ธ.ค.66) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณภาคใต้ตอนล่างอย่างต่อเนื่อง ด้วยข้อมูลภาพจากดาวเทียม Cosmo-SkyMed-4 วันนี้ (28 ธ.ค.66) พบพื้นที่น้ำท่วมรวมทั้งสิ้น 83,855 ไร่ ดังนี้
พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดปัตตานี      43,185 ไร่
พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาส    31,431 ไร่
พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดยะลา           7,636 ไร่
พื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดสงขลา         1,603 ไร่

658d22b6a514d9.65354381.jpg

ทั้งนี้ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ พื้นที่ปลูกข้าว รวมทั้งสิ้น  22,733 ไร่ นอกจากนั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักและสายรองของพื้นที่โดยรอบ ซึ่งรวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัยและเส้นทางคมนาคมบางส่วน สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป