คืนข้ามปี ชาวบ้านชายแดนภาคใต้ ยังเผชิญน้ำท่วม

View icon 263
วันที่ 1 ม.ค. 2567
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - ค่ำคืนนี้ที่ผ่านมา (31 ธ.ค.) หลายพื้นที่คงเฉลิมฉลองเทศการปีใหม่กันอย่างสนุกสนาน แต่พี่น้องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะบ้านเรือนริมแม่น้ำ และพื้นที่ลุ่มต่ำ

เริ่มที่จังหวัดปัตตานี สถานการณ์น้ำท่วมแม้จะเริ่มคลี่คลายแล้ว ระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง แต่ยังเหลือพื้นที่ 4 อำเภอ ที่อยู่ริมแม่น้ำสายบุรี คือ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอหนองจิก อำเภอกะพ้อ และอำเภอสายบุรี ที่น้ำท่วมสูงอยู่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุ่ม อำเภอเมืองปัตตานี และเป็นด่านสุดท้ายที่มวลน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานี ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือในการเดินทาง  

นอกจานี้ ยังพบว่าสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นโค กระบือ แพะ และแกะ เริ่มขาดอาหาร เนื่องจากภาวะน้ำท่วมขังนาน 1 สัปดาห์ ทำให้หญ้าตามธรรมชาติเสียหาย

ส่วนที่จังหวัดยะลา ชาวบ้านบือแนบูเกะ หมู่ที่ 4 ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน ก็เริ่มออกมาสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของตัวเอง รื้อทรัพย์สินที่เสียหายมาวางไว้หน้าบ้าน และล้างทำความสะอาดเพื่อกลับไปอาศัยใช้ชีวิตตามปกติ

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศปิดเส้นทางเดินรถไฟสายใต้ ระหว่างสถานีรถไฟยะลา - สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 2 มกราคมนี้

หลังก่อนหน้านี้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้รางรถไฟทรุดเสียหาย และคอสะพานขาดบริเวณเส้นทางตันหยงมัส-ป่าไผ่ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซม คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 20 วัน ทำให้รถไฟงดเดินรถไปยังสถานีดังกล่าว 12 ขบวน อาจกระทบกับประชาชนที่เดินทางในช่วงปีใหม่นี้บ้าง   

โดยการรถไฟฯ ก็ได้เตรียมรถบัสไว้คอยรับ-ส่งผู้โดยสาร ที่มาลงที่สถานีรถไฟยะลา เพื่อไปส่งที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ทั้งไปและกลับ อำนวยความสะดวกการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่วนผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้า หากจะคืนตั๋วก็สามารถคืน และได้เงินเต็มจำนวน ที่ทุกสถานี