น้ำท่วมภาคใต้ สวนยางพาราเสียหายกว่า 700,000 ไร่

View icon 133
วันที่ 4 ม.ค. 2567
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำรวจความเสียหาย เพื่อเดินหน้ามาตรการเยียวยาผลกระทบ หลังน้ำท่วม 4 จังหวัดภาคใต้ เบื้องต้น เฉพาะสวนยางเสียหายไปกว่า 700,000 ไร่

ความเสียหายด้านการเกษตรมีทั้งภาคปศุสัตว์ ภาคพืชสวน พืชไร่ เฉพาะตัวเลขความเสียหายเบื้องต้น สำหรับพื้นที่ปลูกยางพารา 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล รวมแล้ว 765,146 ไร่ คิดเป็น 58% จากพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด 1.4 ล้านไร่ มีเกษตรกรสวนยางได้รับผลกระทบ 60,583 คน ระหว่างนี้ยังต้องรอข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากระดับน้ำลดลงสู่ภาวะปกติ ซึ่งหากน้ำลดภายใน 1 เดือนจะไม่ส่งผลกระทบต่อต้นยางพารามากนัก แต่อาจจะกระทบในส่วนของการเดินทางไปกรีดยาง ยากลำบากมากขึ้น ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย ได้เตรียมแนวทางช่วยเหลือ อาทิ เงินช่วยเหลือน้ำท่วม คนละ 3,000 บาท และอีกส่วนคือเงินสงเคราะห์ชาวสวนยาง เพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังจากน้ำท่วมแล้ว

ด้านร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดเจ้าหน้าที่รีบสรุปความเสียหายในภาคการเกษตร พร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัย โดยมอบถุงยังชีพ ประคับประคองการดำรงชีวิตช่วงนี้ พร้อมรับปากชาวใต้ รัฐบาลจะหางบประมาณมาเยียวยาผลกระทบ ครอบครัวละ 200,000 บาท นอกเหนือจากการแก้ปัญหาอื่น ๆ อาทิ  การบริหารจัดการน้ำ และการสนับสนุนอาหารสัตว์