นราธิวาส มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วกว่า 150,000 คน และมีผู้เสียชีวิต 4 คน สูญหาย 3 คน

View icon 146
วันที่ 27 ธ.ค. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
นราธิวาส มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วกว่า 150,000 คน และมีผู้เสียชีวิต 4 คน สูญหาย 3 คน

27 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนราธิวาส ซึ่งสถานการ์ณอุทกภัย ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 13 อำเภอ 77 ตำบล 497 หมู่บ้าน 22 ชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบ 41,442 ครัวเรือน 158,126 คน มีผู้เสียชีวิต 7 ราย พื้นที่รือเสาะ 4 ราย และพื้นที่ระแงะ 3 ราย

ผู้เสียชีวิตทั้ง 7 ราย คือ นางคอตีเยาะ อายุ 89 ปี ,นางอาอีเสาะ อายุ 63 ปี ,ด.ช.นาซฮาร์ อายุ 8 ปี ,ด.ช.มูฮัมหมัดนาบาส อายุ 2 ปี และนางพิน  อายุ 85 ปี นายมะชูกรี , น.ส.นูรา

จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดสร้างความเสียหายให้ ถนน 2 สาย (อ.ศรีสาคร) สะพาน 2 แห่ง (อ.ศรีสาคร 1 แห่ง, อ.รือเสาะ 1 แห่ง) โรงเรียน 278 แห่ง สถานที่ราชการ 5 แห่ง (อ.แว้ง 3 แห่ง อ.เมือง 2 แห่ง) มัสยิด 13 แห่ง (อ.เมือง 7 แห่ง, อ.แง 6 แห่ง) วัด 18 แห่ง ด่านกักกันสัตว์ 1 แห่ง (อ.สุไหงโก-ลก) แพะ 2 ตัว (อ.ศรีสาคร) โค 5 ตัว (อ.แว้ง 3 ตัว, อ.สุไหงโก-ลก 1 ตัว, อ.สุไหงปาดี 1 ตัว)ข้าว 883 ไร่, พืชผัก 160 ไร่, ไม้ผล 1,105 ไร่ สัตว์น้ำเลี้ยงในบ่อนาข้าว 505.31 ไร่ สัตว์น้ำเลี้ยงในกระชังบ่อซิเมนต์ 2,548 ไร่

อย่างไรก็ตาม วันนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ยังคงมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระดับน้ำที่จะเอ่อล้นตลิ่งต่อเนื่อง รวมถึงลุ่มน้ำบางนรา ลุ่มน้ำโก-ลก และลุ่มน้ำสายบุรี  ที่ขณะนี้ระดับน้ำยังสูง นอกจากนี้ มีการคาดการณ์ว่า บริเวณอำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอระแงะ และอำเภอเจาะไอร้อง จะมีฝนตกช่วงบ่าย และช่วงค่ำ

ส่วนบริเวณอำเภอตากใบ อำเภอสุคิริน และอำเภอแว้ง ฝนจะตกช่วงดึกถึงเช้าอีกวัน ส่วนในพื้นที่อำเภอศรีสาคร อำเภอจะแนะ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลาง ที่ตกกระจายทั่วไป ทำให้ลุ่มน้ำบางนรา ลุ่มน้ำโก-ลก และลุ่มน้ำสายบุรี ล้นตสิ่ง และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ทั้ง 3 ลุ่มน้ำดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง