นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก้หนี้นอกระบบ เน้นไกล่เกลี่ย ทำถูกต้องตามกฎ

แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - วางระเบียบการบริหารจัดการหนี้นอกระบบ ให้ฝ่ายปกครองกับผู้ที่ถือกฎหมายต้องใช้เวลาไม่น้อยหรือมากเกินไป เพื่อยุติระบบ "การค้าทาสยุคใหม่" ตามคำจำกัดความของนายกรัฐมนตรี เน้นเจรจาไกล่เกลี่ยเป็นหลัก

ครบการลงทะเบียน 7 วัน เปิดโอกาสให้ลูกหนี้นอกระบบลงทะเบียนได้ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เปิดไว้ในหลายช่องทาง จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เมื่อวานนี้ (8 ธ.ค.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับฝ่ายปกครอง และตำรวจทั่วประเทศ รวมกับกระทรวงการคลังเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ที่เป็นวาระแห่งชาติ ทำให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกหนี้และเจ้าหนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์การเจรจาให้ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เข้ามาไกล่เกลี่ย ปรับระบบการชำระหนี้เท่ากับที่กฎหมายบังคับใช้ ที่ต้องมีเวลาไม่มากหรือน้อยไปในการทำงาน หากยังพบมีการคุกคาม ขู่เข็ญ ต้องดำเนินการทางกฎหมาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มาร่วมรับฟังนโยบาย ก็ได้บอกในนามของผู้ที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจ "สะสางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ" ที่มั่นใจได้ว่าจะทำให้ปัญหาหนี้นอกระบบลดลงอย่างแน่นอน เพราะคนในห้องนี้มีทั้งผู้มีบารมีที่จะไปเจรจากับ 2 ฝ่าย และมีผู้บังคับใช้กฎหมายรวมอยู่ด้วย

เมื่อครบ 7 วัน แล้วพบว่ายังคงมีลูกหนี้ทยอยลงทะเบียนในทุกช่องทาง นอกจากของกระทรวงมหาดไทยแล้ว ยังสามารถแจ้งได้กับศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สายด่วน 1599 และประชาชนก็สามารถเข้าไปที่โรงพักใกล้บ้านเพื่อแจ้งเหตุได้ ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี ก็มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สายด่วน 1111 ที่ประชาชนทั่วประเทศสามารถร้องเรียนความเดือดร้อนปัญหาหนี้นอกระบบได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อเสร็จสิ้นการรับนโยบายในการแก้ไขหนี้นอกระบบ ผู้ปฏิบัติได้กล่าวถึงการทำงานหลังจากนี้ว่า ขอไปวางแนวทางตามที่ได้รับนโยบายก่อน โดยเน้นการเข้าไปไกล่เกลี่ยเพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงทำสัญญาและมีการใช้หนี้ด้วยความเป็นธรรม