รัฐบาลแก้หนี้นอกระบบลดลงแล้วกว่า 1 พันล้านบาท เร่งรัดไกล่เกลี่ยหนี้ต่อเนื่อง

View icon 22
วันที่ 17 พ.ค. 2567
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (17 พ.ค. 67) นายชัย วัชรงค์ เปิดเผยตัวเลขผลการดำเนินการแก้หนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่า มีลูกหนี้ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 143,979 ราย จากเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 153,400 ราย มูลหนี้ลดลงรวม 1,168.207 ล้านบาท ยังเหลืออีก 9,412 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ย

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาพบปะพูดคุยกัน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประสบความสำเร็จครบทั้งกระบวนการต่อไป รวมไปถึงกรณีที่เจ้าหนี้-ลูกหนี้ มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดี 456 คดี

จากข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของการดำเนินการแล้วเสร็จ มีทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้สมัครใจเข้าสู่กระบวนการของรัฐ /บางส่วนผ่านการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย /ขณะที่บางส่วนประสงค์ที่จะขอความช่วยเหลือในอาชีพเสริม หรือแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการดำเนินคดีอาญาและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และยังมีกรณีเจ้าหนี้ไม่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการของรัฐ

นายชัย กล่าวอีกว่า ตัวเลขการแก้ไขหนี้นอกระบบยังต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือให้ลูกหนี้-เจ้าหนี้ รีบมาลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้ทุกจังหวัดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ บูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เร่งรัดให้เจ้าหนี้และลูกหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย

เพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาอย่างครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกหนี้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรหนี้นอกระบบอีก

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 พ.ค. นี้