“ปลัดกระทรวงมหาดไทย” กำชับทุกจังหวัดเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบกว่า 1 หมื่นล้านบาท หลังปิดรับลงทะเบียน

View icon 128
วันที่ 2 มี.ค. 2567
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
“มหาดไทย” ปิดรับลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบแล้ว แต่หากประชาชนเดือดร้อน แจ้งผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (2 มี.ค. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยปิดรับลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบแล้วเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียน 153,400 คน แบ่งเป็นลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 125,787 คน ลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และสำนักงานเขต จำนวน 27,613 คน มูลหนี้รวม 11,999.44 ล้านบาท และ มีเจ้าหนี้ จำนวน 126,798 คน 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า แม้ว่าการรับลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ภารกิจในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบยังไม่สำเร็จ กระทรวงมหาดไทยยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ ด้วยกลไกของคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบระดับจังหวัด  เชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ ซึ่งขณะนี้สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 18,929 คน มูลหนี้ลดลง 777.52 ล้านบาท และ มีกรณีที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ประสงค์ดำเนินคดี 317 คดี ควบคู่กับการสร้างงานสร้างรายได้ ให้ประชาชนได้มีกินมีใช้

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า หากประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว และทุกปัญหาที่ประสบและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง หรือจะเดินทางไปขอรับคำปรึกษา ขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และประสานการปฏิบัติ บูรณาการทุกหน่วยงานเข้าให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่อง เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน