ยูนิเซฟ จี้รัฐ เอกชนเพิ่มวันลาคลอด แก้ปัญหาทารกได้กินนมแม่อย่างเดียวช่วง 6 เดือนแรก

View icon 71
วันที่ 2 ส.ค. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ทารกในไทยมีเพียง 1 ใน 3 คน ได้กินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต ต่ำกว่าเป้าหมายโลก  ยูนิเซฟจี้รัฐ เอกชนหนุนให้ทารกได้กินนมแม่มากขึ้น เพิ่มวันลาคลอด จัดสถานที่ให้พร้อม

เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 1-7 สิงหาคมของทุกปี นางคยอนซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า ยูนิเซฟและสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยล่าสุด พบว่า  มีทารกเพียง 1 ใน 3 คนเท่านั้น หรือร้อยละ 29  ที่ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายโภชนาการโลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 50 ภายในปี 2568

“แม้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ยังมีทารกอีกจำนวนมากที่ไม่ได้กินนมแม่และพลาดโอกาสที่จะได้เริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด นมแม่เปรียบเหมือนพลังวิเศษของแม่ ฉันเองก็เป็นแม่คนหนึ่งและรู้ดีว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องกลับไปทำงาน” นางคิมกล่าว

สำหรับ ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่องและสำเร็จได้นั้น ต้องได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง  ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกครอบครัว แพทย์ พยาบาล ตลอดจนนายจ้างและเพื่อนร่วมงาน  ทุกคนมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ทารกได้รับอาหารที่ดีที่สุดนี้สำหรับการเริ่มต้นชีวิตและการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ของพวกเขา

ยูนิเซฟได้เรียกร้องให้สถานที่ทำงานจัดทำนโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัวมากขึ้น เช่น นโยบายลาคลอด 6 เดือนโดยได้รับค่าจ้าง การจัดบริการดูแลเด็กเล็กในราคาที่เข้าถึงได้ ตลอดจนการจัดให้มีมุมนมแม่และการจัดเวลาพักเพื่อให้แม่บีบเก็บน้ำนม และการสนับสนุนจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน

นมแม่คืออาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก ซึ่งเต็มไปด้วยสารอาหารต่าง ๆ ที่ทารกต้องการในการเจริญเติบโต เด็กที่ได้กินนมแม่มีโอกาสที่จะมีภาวะผอมแห้งหรือภาวะเตี้ยแคระแกร็นน้อยกว่า และมักจะมีพัฒนาการทางสมองที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่ 

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟแนะนำให้แม่ให้นมลูกภายใน 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด และให้นมลูกอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก หลังจากนั้นแม่สามารถให้นมลูกได้ต่อเนื่องจนถึง 2 ปีควบคู่กับการให้อาหารตามวัย