โครงการ อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา ครั้งที่ 3 ที่ จ.เชียงใหม่

View icon 52
วันที่ 14 ก.พ. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการ "อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา" ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สื่อมวลชนภาคเหนือ ได้ความรู้นำเสนอข่าวอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยในพิธีปิดโครงการมี นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ และ นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมมอบวุฒิบัตร