เช้าข่าว 7 สี

โครงการ อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา ครั้งที่ 3 ที่ จ.เชียงใหม่

เช้าข่าว 7 สี - สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการ "อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา" ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สื่อมวลชนภาคเหนือ ได้ความรู้นำเสนอข่าวอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยในพิธีปิดโครงการมี นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ และ นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมมอบวุฒิบัตร