ส.กีฬาออนไลน์ จัดอบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา ครั้งที่ 4 ที่บุรีรัมย์

View icon 18
วันที่ 13 มี.ค. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการ "อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา" ครั้งที่ 4 ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีสมาชิกเเละภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน โดยหวังก่อให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะ ความเข้าใจ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการเปลี่ยนเเปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์ ให้สื่อมวลชนสามารถนำเสนอข่าวสารได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดการชี้นำ ไม่ยุยงส่งเสริม หรือนำไปสู่ธุรกิจแฝง ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของสังคม และไม่กลายเป็นเครื่องมือในการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มบุคคลใด