เช้าข่าว 7 สี

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ แถลงข่าวปิดโครงการ อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา

เช้าข่าว 7 สี - สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวปิดโครงการ "อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา" หลังประสบความสําเร็จในการจัดอบรมให้ความรู้สื่อมวลชน 4 ครั้ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง พร้อมขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่เหมาะสม