สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ แถลงข่าวปิดโครงการ อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา

View icon 45
วันที่ 21 เม.ย. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวปิดโครงการ "อบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา" หลังประสบความสําเร็จในการจัดอบรมให้ความรู้สื่อมวลชน 4 ครั้ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง พร้อมขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่เหมาะสม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง